Top-underholdning til festen.........
Komik i højt tempo...........
Målrettet show ud fra dine stikord
............Improvisering............

Anmeldelser fra eventzonen.dk       

Klik på link     
                      "http://eventzonen.dk/etbilligtgrin/reviews/horizontal?theme=dark"
 
 

Kontakt :

 aj-komik@stofanet.dk    tlf: 27203056 eller 42127355